PROGRAMACIÓ ACADÈMICA

Grau en Publicitat i Relacions PúbliquesA) Calendari de Docència

Docència Grau
(períodes semestrals)
PRIMER SEMESTRE
Inici: 14 (dl) de setembre de 2020

Finalització: 18 (dv) de desembre de 2020
SEGON SEMESTRE
Inici: 8 (dl) de febrer 2021

Finalització: 14 (dv) de maig de 2021

Períodes de docència especial
Metodologies de Publicitat i les RRPP


del dijous 03/09 al dijous 10/09 de 2020.

Períodes de docència especial
-tallers-
(intensius)

del dilluns 14/12 al divendres 18/12 de 2020.


del dilluns 18/01 al divendres 22/01 de 2021.


del dilluns 25/01 al divendres 29/01 de 2021.


del dilluns 07/06 al divendres 11/06 de 2021.

Docència tallers
(semestrals)
PRIMER SEMESTRE
Inici: 14 (dl) de setembre de 2020

Finalització: 20 (dv) de novembre de 2020
SEGON SEMESTRE
Inici: 8 (dl) de febrer de 2021

Finalització: 16 (dv) d'abril de 2021B) Calendari D'avaluació

Període d'exàmens

(tancament d'avaluació
continuada i única)
PRIMER SEMESTRE
del 7 (dj) al 15 (dv) de gener de 2021
SEGON SEMESTRE
del 17 (dl) al 31 (dl) de maig de 2021
Període de
reavaluació
PRIMER SEMESTRE
del 3 (dc) al 4 (dj) de febrer de 2021
SEGON SEMESTRE
del 15 (dt) al 16 (dc) de juny de 2021
Convocatòria extraordinària 26 (dv) de febrer de 2021C) Calendari de Matrícula

Matrícula
(online)
de l'1 (dc) al 7 (dt) de juliol de 2020
Períodes de
Modificació
de matrícula
del 2 (dc) al 4 (dv) de setembre de 2020
del 4 (dl) a l'11 (dl) de gener de 2021
del 15 (dv) al 29 (dv) de gener de 2021 (per a anul·lacions de TFG) (online)D) Calendari de Tràmits Administratius

Notificació d'incidències de matrícula
(Secretaria Virtual)
fins al 30 (dj) de juny de 2020
Petició per continuar estudis a l'ESRP
(alumnes amb problemes de normativa de permanència)
fins al 30 (dj) de juny de 2020
Sol·licituds canvis de Torn
(Secretaria Virtual)
1r període: fins al 2 (dc) de setembre de 2020
2n període: del 4 (dl) al 15 (dv) de gener de 2021
Avaluació única
(Secreteria Virtual)
per a assignatures de primer semestre
del 14 (dc) de setembre al 2 (dl) d'octubre de 2020
per a assignatures de segon semestre
del 8 (dl) al 26 (dv) de febrer de 2021
Reconeixament de crèdits
(estudis previs: universitaris i de CFGS)
fins al 10 (dj) de setembre de 2020
Transferència de crèdits
(estudis previs: universitaris)
fins al 10 (dj) de setembre de 2020
Sol·licitud convocatòria extraordinària de febrer
(Secretaria Virtual)
fins al 30 (dc) de setembre de 2020
Sol·licitud baixa de tota la matrícula fins al 30 (dc) de setembre de 2020